www.javar.cz
02
01

kabelová oka

standardní
ohnutá
speciální
se dvěma otvory
bez otvoru

spojky

seriové
paralelní

v-svorky

silová kabeláž

o nás

certifikace

ceník

kontakt

servis a podpora

obchodní podmínky

logo

JAVAR je sdružením samostatni podnikajících fyzických osob:

Jiří Fojtík, IČ: 45683093, DIČ: CZ6207131623
Ing. Vincenc Fojtík, IČ: 48479659, DIČ: CZ6106241812
Sdružení JAVAR se od začátku své činnosti zabývá návrhy, výrobou a prodejem spojovacích a ukončovacích prvků pro vodiče v rozsahu 2,5 až 300 mm2 a silových kabeláží. Další aktivity rozvíjí v oblasti nákupu a prodeje doplňkového sortimentu k zakončovacím prvkům a lisovacího nářadí. Značnou část produkce tvoří výrobky podle specifických požadavků našich zákazníků.
 

JAVAR je združením samostatne podnikajúcich fyzických osôb: sdružení fyzických osob bez právní subjektivity

Jiří Fojtík, IČ: 45683093, DIČ: CZ6207131623
Ing. Vincenc Fojtík, IČ: 48479659, DIČ: CZ6106241812
Združenie JAVAR sa od začiatku svojej činnosti zaoberá návrhmi, výrobou a predajom spojovacích a ukončovacích prvkov pre vodiče v rozsahu 2,5 až 300 mm2 a silových kabeláží. Ďalšie aktivity rozvíja v oblasti nákupu a predaja doplnkového sortimentu k zakončovacím prvkom a lisovacieho náradia. Značnú časť produkcie tvoria výrobky podľa špecifických požiadaviek našich zákazníkov.
 

JAVAR is an association of self-employed individuals:

Jiří Fojtík, ID: 45683093, VAT Reg No: CZ6207131623
Ing. Vincenc Fojtík, ID: 48479659, VAT Reg No: CZ6106241812
Association JAVAR since the beginning of its activity engaged in the design, manufacture and sale of tubular butt connectors and cable lugs for wires in the range of 2.5 to 300 sqmm and power cabling. Other activities are developed in the purchase and sale of supplementary assortment for terminal elements and crimping tools. A significant part of the production is focused on the products according to the specific requirements of our customers.
 

JAVAR ist eine Vereinigung der Selbstständigen:

Jiří Fojtík, IdNr.: 45683093, USt-IdNr.: CZ6207131623
Ing. Vincenc Fojtík, IdNr.: 48479659, USt-IdNr.: CZ6106241812
Gesellschaft JAVAR von der Gründung an beschäftigt sich mit Entwurfen, Herstellung und mit dem Verkauf Rohrkabelschuhen und Verbindern aus Kupfer  (Cu) für Leiter im Bereich von 2,5 bis 300 mm2 und Stromkabeln. Wir bieten auch den Kauf und Verkauf von komplementären Produkten der elektrischen Verbindungstechnik und Presswerkzeuge für unisolierte Kabelschuhe. Grossen teil unserer production besteht aus Produkten, die sind erzeugt nach den Wünschen unserer Kunden.
  Copyright © JAVAR Brumov-Bylnice, všechna práva vyhrazena.